Verslag van het 45e Zeilevenement Dragten - Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten op 26 en 27 augustus 2017.

Op 26 en 27 augustus jl. werd voor de 45e keer het zeilevenement voor houten en stalen rond- en platbodemschepen gehouden op de Wijde Ee nabij de Veenhoop. Vrijdagavond werden de deelnemers hartelijke ontvangen en vond de inschrijving van nieuwe en ervaren deelnemers plaats in de “ Skippersseal” te Oudega (Sm).
 
Een belangrijk deel van het evenement stond in het teken van twee jubilarissen. Het Friesch Jacht Njord van Sybren en Tineke Kingma Boltjes is 150 jaar in de vaart waarvan 130 jaar in het bezit van de familie. Dit heugelijke feit was aanleiding voor de publicatie van een prachtig boek, waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan mevrouw Jeannette Tigchelaar van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek. KWZ Oostergoo voorzitter Theo Velsink feliciteerde de familie Kingma Boltjes op zijn eigen befaamde authentieke wijze. Ook werden alle deelnemers verblijd met een exemplaar van het boek.
 
De traditionele ambassadeursprijs van de gemeente Smallingerland werd dit jaar uitgereikt door burgemeester Ton van Mourik, in bijzijn van communicatieadviseur Henry Frieswijk, die al jaren de fantastische flyer van ons evenement verzorgd. De prijs ging dit jaar naar Sybren en Tineke Kingma Boltjes, niet alleen vanwege de Njord maar vooral omdat zij samen al ruim 30 jaar het Rond- en Platevenement enthousiast bezoeken en uitdragen. Dit jaar hadden zij familie meegenomen die drie tjotters en een boatsje bemanden.
 
De 100-jarige boeier Sylnocht werd ook in het zonnetje gezet. De familie Vochteloo heeft eveneens een kroniek van hun schip laten maken, die gretig aftrek vond onder de deelnemers.
 
Ondanks het feit dat er zaterdag bijna geen wind stond, kon er toch nog een wedstrijd gezeild worden. Door wind draaiing bestond de wedstrijd grotendeels uit aan de windse rakken, wat tijdens geen van de 45 edities eerder is voorgekomen.
 
Na afloop werd de muzikale ontvangst op de kade door Sander Metz omlijst door vers gekaakte haring, die binnen de korste keren was uitverkocht. Het avondprogramma, na de gezamenlijke maaltijd, begon met een presentatie door Sybren Kingma Boltjes over de Njord. Daarna werd er een pub quiz voor een volle zaal gehouden door Tina van Putten, Lex Maat, Barbara Kreis en Anne Vochteloo. Het avondprogramma viel bij eenieder zeer in de smaak en werd zeer op prijs gesteld. De avond werd afgesloten door een DJ die de deelnemers tot in de late uurtjes wist te vermaken.
 
Het zondagochtend palaver werd begeleid door een mini college van wedstrijdleider Theo de Groot, die hierbij pro actief een aantal wedstrijdreglement items verduidelijkte.
Er stond iets meer wind dan zaterdag, dus kon er een mooie wedstrijd worden gezeild.
 
Daarna werden de prijzen op het terras van Iesicht uitgereikt. De prachtige eerste prijzen bestonden wederom uit natuurstenen objecten, op unieke wijze bewerkt door Roelie Woudwijk.
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van het weekend. De organisatoren van de pub quiz, Willie Welling voor de gastvrijheid en maaltijd, webmaster Rienk Willem Kuipers voor de website en havenmeester Geert Karsten voor de ligplaatsen. Theo de Groot voor de wedstrijdleiding en de beschikbaarheid van het startschip Carolus en de overige commissieleden: Ineke van Cleef (penningmeester), Trienke Reijgersberg (secretaris) en Ab Borg (MvA en wedstrijdcommissie). Ook dank aan de overige wedstrijdcomitéleden Annemarije Kielstra, Ivanca, Marnix Reijgersberg en Femke Austi. Zij zorgden ervoor dat op het water alles vlekkeloos verliep.
Wij verheugen ons op het volgende evenement op 25 en 26 augustus 2018.

Heeg, 2 september 2016,
Maarten Reijgersberg,
voorzitter commissie Zeilevenement Dragten – Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten