Foto's platbodemweekend 2019

Wij maken foto's die we graag laten zien op onze website. Klik op onderstaande knop om de foto’s te bekijken.

Bekijk foto's >

Mededeling platbodemweekend 2020

Beste rond- en platbodemvrienden,

Het staat nu al vast dat 2020 de geschiedenis in zal gaan als een zeer bijzonder jaar. Het
Coronavirus heeft mondiaal veel negatieve invloed gehad op onze welvaart en welzijn. Onze
commissie hoopt dat u persoonlijk leed als gevolg van het virus bespaard is gebleven.

De richtlijnen van het RIVM en de overheid maken het niet mogelijk ons rond- en platevenement
te organiseren op de geplande data in augustus. Gelukkig zien we dat de maatregelen
versoepeld worden omdat de effecten van het virus lijken af te nemen. De commissie heeft
daarom, in nauw overleg met het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo, besloten
de organisatie voor het weekend van 12 en 13 september 2020 in gang te zetten. Wij vinden het
juist dit jaar belangrijk om, als het verantwoord is, jullie de mogelijkheid te bieden met en tegen
elkaar wedstrijd te zeilen onder de traditionele gezellige ambiance.
Ook gastvrouw Eveline en gastheer André van “de Skippersseal” in Oudega (Sm) staan weer te
popelen ons op verantwoorde wijze te ontvangen.
Uiteraard is er een aantal voorbehouden. Als de overheid de richtlijnen niet verder versoepelt of
weer aanscherpt en/of de commissie het niet verantwoord vindt, zullen we het weekend uiterlijk 1
september a.s. moeten annuleren.

Samenzijn en gezelligheid maken een belangrijk deel uit van het evenement, ook dit jaar. Maar
gezondheid straat voorop, dus zullen we dit jaar een aantal zaken anders gaan doen:
Bij een te grote belangstelling zullen we een bovengrens moeten hanteren
De Friesche Competitie wordt, door het annuleren van de wedstrijden Oostergoo Grou en
regionale reünie Heeg, niet gehouden.
De activiteiten worden versoberd, maar met in acht name van verantwoord samenzijn. Details
worden door ons nog ingevuld.
De ambassadeursprijs van de gemeente Smallingerland wordt dit jaar niet uitgereikt.
De inschrijving zal niet vrijdagavond maar zaterdagochtend 12-9-20 rond het eenvoudige palaver
plaatsvinden.
Betaling van het inschrijfgeld niet vooraf, maar zaterdagochtend 12/9/20 contant of per Tikkie.

Om de animo te peilen zouden wij jullie willen vragen bij voorgenomen deelname het bijgesloten
aanmeldingsformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te sturen, uiterlijk voor 1 juli a.s.
Als je nog niet zeker bent, vragen of opmerkingen hebt kun je dit kenbaar maken door op deze
mail te reageren.

Hopelijk tot 12 september,
Namens de commissie;
Maarten Reijgersberg