De 45e Reünie zal gehouden worden op 26 en 27 augustus 2017 te Oudega (SM)


“Echte zeilers zeilen Rond en Plat; echte wedstrijdzeilers nemen deel aan het zeilevenement Dragten – Wijde Ee”

verslag van het 44e Zeilevenement Dragten – Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten. 
  
Op 20 en 21 augustus jl. werd voor de 44e keer het zeilevenement voor houten en stalen rond- en platbodemschepen gehouden op de Wijde Ee nabij de Veenhoop.
Vrijdagavond stond in het teken van de inschrijving en warme begroetingen van nieuwe en ervaren deelnemers.Het werd weer een gezellig samenzijn in de “Skippersseal” te Oudega (Sm).
 
  
Zaterdagochtend scheen de zon en stond er een lekkere bries. De vooruitzichten waren, ondanks de voorspelling van enige neerslag prima. Om negen uur het palaver, waarbij de sponsoren gemeente Smallingerland, Boomsma Distilleerderij/Wijnkoperij uit Leeuwarden en Weidenaar droge worst uit Dokkum hartelijk werden bedankt voor hun ondersteuning. De ambassadeursprijs 2016 van de gemeente Smallingerland werd door loco-burgemeester mevrouw N. Ketelaar uitgereikt aan de familie Perdijk. Heleen en Martijn Perdijk hebben het rond- en platbodemvirus op een uitstekende wijze weten over te dragen op hun dochters Minne, Rinske en Sabijn. De familie Perdijk is al jaren enthousiast deelnemer aan ons evenement en daarmee ambassadeur voor de gemeente Smallingerland. 
  
De zon scheen, er stond een straffe wind dus goede omstandigheden voor twee mooie wedstrijden. Er werd in 7 klasses door ruim 40 deelnemers gezeild. Het historisch beurtschip St. Michael bezocht met een aantal belangstellenden de rand van het wedstrijdwater waar ze getuige waren van het fraaie schouwspel van de traditionele schepen met allen een dikke snor voor de kop. Na de laatste finish voer de vloot naar Oudega waar ze door gezang en gitaar muzikaal werden onthaald door Willem Aukes. Havenmeester Geert Karsten dirigeerde alle schepen weer op voortreffelijke wijze naar de kade, waarna de bemanningen elkaar opzochten voor social talk en zeemansverhalen. 
  
Na de traditionele gezamenlijke maaltijd in de Skippersseal werden de deelnemers door Hindrik en dochter Marrit Riemersma in de pittoreske historische St. Agathakerk getrakteerd op een muzikale rondleiding door Oudega en de Friesche Wouden. Het beroemde “ Woudenlied” werd door de kenners uit volle borst meegezongen. 
  
Het palaver van zondagochtend werd opgeluisterd door de uitreiking van de lokeend aan Ulli Kappel, een Duitse deelnemer met een Staverse jol die voor de eerste keer aanwezig was. De vergulde puts, voor sportiviteit, werd uitgereikt aan Henk Vochteloo. Henk heeft na jaren fanatiek en sportief zeilen het roer van zijn boeier Sylnocht overgedragen aan zoon Anne en zich geschikt in zijn nieuwe rol op de achtergrond als bemanningslid. Vader Bonne en dochter Annewiets vormen al jaren een mooie eenheid met hun schouwtje “ It kin krekt” en zij verdienen daarom de zeemeermin voor het schoonste geheel. 
  
Na een mooie wedstrijd met redelijk veel wind werden de prijzen op het terras van Iesicht uitgereikt. De prachtige eerste prijzen bestonden uit natuursteen, op unieke wijze bewerkt door Roelie Woudwijk. 
  
Tot slot wil ik Theo de Groot bedanken voor de wedstrijdleiding, de beschikbaarheid van het startschip Carolus en de overige commissieleden; Ineke van Cleef (penningmeester), Trienke Reijgersberg (secretaris), en Ab Borg (MvA en wedstrijdcommissie). Ook dank voor de hulp van Annemarije Kielstra, Ivanca, Marnix Reijgersberg en Jelmer Spijksma. Zij zorgden ervoor dat op het water alles vlekkeloos verliep. 
Wij verheugen ons op het volgende evenement op 26 en 27 augustus 2017. 
  
  
Heeg, 4 september 2016, 
Maarten Reijgersberg,
voorzitter commissie Zeilevenement Dragten – Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten