Foto's platbodemweekend 2019

Wij maken foto's die we graag laten zien op onze website. Klik op onderstaande knop om de foto’s te bekijken.

Bekijk foto's >

Verslag van het 47e rond- en platbodem zeilevenement Dragten – Wijde Ee 2019

Op 24 en 25 augustus jl. werd voor de 47e keer het zeilevenement voor houten en stalen rond- en platbodemschepen gehouden op de Wijde Ee nabij de Veenhoop. Wij mochten dit jaar 32 schepen met bemanning ontvangen. De schepen werden verdeeld in zes klassen.

Na 30 jaar heeft Willy Okkema-Welling het beheer van de Wellingbar en Skippersseal overgedragen aan Eveline Bakker en André Wieringa. Wij wensen hen veel succes en danken Willy voor de immer opgewekte en vrolijke gastvrijheid.

 

De traditionele ambassadeursprijs, een gegraveerde scheepshoorn, van de gemeente Smallingerland werd dit jaar tijdens het zaterdagochtend palaver uitgereikt door loco-burgemeester Robert Bakker aan een beduusde Zwollenaar Hans te Siepe. Hans had nooit verwacht dat hij deze waarderingsprijs zou ontvangen en dat was juist de reden dat hij dit jaar uitverkoren was. Hans is al jaren met of zonder broer Jan als bemanning of schipper van het fraaie Friesch Jacht “Poseidon” aanwezig op het evenement en draagt door zijn enthousiasme bij aan het succes van het evenement is daardoor één van de ambassadeurs voor de watersport in de gemeente Smallingerland.

 

De weersomstandigheden waren zaterdag bijna perfect. De oostenwind had iets meer mogen zijn, maar desondanks hebben we twee wedstrijden kunnen varen. Later dan normaal, de deelnemers hadden vanwege het prachtige weer weinig haast om van het water af te komen, werden we met accordeonmuziek van Willem Zijlstra en haring geserveerd door André hartelijk ontvangen op de kade van Oudega (Sm).

Na de traditionele maaltijd, dit jaar een verrukkelijk Surinaams Javaans buffet, werden we getrakteerd op een door Femke Austie en Marnix Reijgersberg georganiseerde pub quiz. De zaal was, ondanks de prachtige avond, volledig gevuld met fanatieke deelnemers die hun beste beentje voorzetten.

 

Het zondagochtend palaver was kort. Er waren geen wedstrijdmededelingen, maar natuurlijk werden ook dit jaar weer de prijzen voor het sportiefste gedrag, het schoonste geheel en de lokeend uitgereikt. Elders op de website zijn de winnaars vermeld. Gelukkig hoefde de commissie de “Gouden Kloot” dit jaar niet uit te reiken.

 

De wind was zondag zwakker dan zaterdag. Met name de windschiftingen en de windstiltes hebben bij de wedstrijdcommisie, wederom onder voortreffelijke leiding van Theo de Groot, enige stress veroorzaakt. Desondanks hebben we na een tweetal uitstellingen, een goede wedstrijd kunnen zeilen.

 

Op het terras van Iesicht werden om 15:00 uur de prijzen uitgereikt. Dit jaar had Roelie Woudwijk een sculptuur van natuursteen en gegraveerd glas vervaardigd, die graag door de winnaars in ontvangst werd genomen. Pieter Halbertsma, commissaris van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, reikte de prijzen voor de Friese Competitie voor Tjotters, Friesche Jachten en Boeiers uit.

 

Ook dit jaar wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van het weekend. In de eerste plaats alle deelnemers, die weer de moeite hebben genomen naar De Wijde Ee te komen. De sponsoren Gemeente Smallingerland, Weidenaar Friese droge worst en Boomsma Beerenburger voor hun bijdragen. Eveline en André voor de gastvrije ontvangst en havenmeester Geert Karsten voor de regie in de haven. Theo de Groot voor de wedstrijdleiding en de beschikbaarheid van het startschip Carolus en de overige commissieleden: Ineke van Cleef (penningmeester), Trienke Reijgersberg (secretaris) en Ab Borg (MvA en wedstrijdcommissie). Ook dank aan de overige wedstrijdcomitéleden Femke Austie en Marnix Reijgersberg. Zij zorgden ervoor dat op de wal, op het startschip en op het water alles vlekkeloos verliep.

Wij verheugen ons op het 48e evenement op 22 en 23 augustus 2020.

 

 

Heeg, 1 september 2019,

Maarten Reijgersberg,

voorzitter commissie Zeilevenement Dragten – Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten