Foto's platbodemweekend 2019

Wij maken foto's die we graag laten zien op onze website. Klik op onderstaande knop om de foto’s te bekijken.

Bekijk foto's >

Annulering 48e Zeilevenement Dragten-Wijde Ee voor Ronde en Platbodemjachten

De commissie heeft in juni 2020 besloten het Rond- & Platevenement uit te stellen naar september in de hoop dat de invloed van Corona zou afnemen en de RIVM-richtlijnen versoepeld zouden worden. In eerste instantie leek het die kant ook op te gaan, maar in augustus breidt het virus zich helaas weer uit en op 18 augustus zijn de richtlijnen van de overheid weer aangescherpt. We zagen ook dat er terughoudendheid was bij de deelnemers, naar het zich laat aanzien als gevolg van de mogelijke kans op besmetting.

Dit alles heeft ons, in overleg met KZV Oostergoo, doen besluiten het 48e Rond- en Platbodem evenement Dragten – Wijde Ee editie 2020 te annuleren. Wij betreuren deze moeilijke beslissing, maar het nemen van onverantwoorde risico’s past niet bij het karakter van ons evenement en ons aller gezondheid gaat boven alles.
.
Wij hopen jullie volgend jaar op 21 en 22 augustus in grote getale te mogen begroeten om dan met ons sportieve gezellige weekend de draad weer op te pakken.

Commissie Rond&Plat

Maarten Reijgersberg