Foto's platbodemweekend 2018

Wij maken foto's die we graag laten zien op onze website. Klik op onderstaande knop om de foto’s te bekijken.

Bekijk foto's >

Verslag van het 46e rond- en platbodem zeilevenement Dragten – Wijde Ee 2018

Op 25 en 26 augustus jl. werd voor de 46e keer het zeilevenement voor houten en stalen rond- en platbodemschepen gehouden op de Wijde Ee nabij de Veenhoop. Korte tijd voor dit weekend ontvingen wij het droevige bericht dat Bernard Dorhout, vice voorzitter van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, was overleden. Wij hebben Bernard op een gepaste wijze herdacht en alle feestelijkheden rond de wedstrijden geannuleerd.

De traditionele ambassadeursprijs van de gemeente Smallingerland werd dit jaar uitgereikt door burgemeester Ton van Mourik aan ons commissielid Ab Borg. Ab spant zich al meer dan 25 jaar op bescheiden wijze in voor het evenement. Hij is de stille kracht achter de schermen. Het verheugt ons dan ook zeer dat hij uit handen van de burgemeester deze waardering heeft mogen ontvangen.

De weersverwachtingen vooraf waren voor zaterdag, door het passeren van enkele fronten, niet al te best. Ondanks regen, zonneschijn, windstilte en harde vlagerige wind hebben we met zes klassen twee mooie wedstrijden kunnen zeilen.

Het zondagochtend palaver werd begeleid door een mini college van wedstrijdleider Theo de Groot, die hierbij de puntentelling van een competitie over meerdere wedstrijden verduidelijkte.

De weersomstandigheden waren stabieler dan zaterdag. Zo kon er een mooie wedstrijd worden gezeild. Klasse 6, de Friesche Jachten, waren zo fanatiek dat ze tot twee maal toe een algehele valse start veroorzaakten.

Op het terras van Iesicht werden de prijzen uitgereikt. De prachtige eerste prijzen bestonden wederom uit natuurstenen objecten, op unieke wijze bewerkt door Roelie Woudwijk. Maarten Vermeulen, voorzitter van de Regionale Friese reünie in Heeg reikte de prijzen voor de Friese Competitie voor Tjotters, Friesche Jachten en Boeiers uit.

Ook dit jaar wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van het weekend. In de eerste plaats alle deelnemers, die weer de moeite hebben genomen naar De Wijde Ee te komen. De sponsoren Gemeente Smallingerland, Weidenaar friese droge worst en Boomsma Beerenburger voor hun bijdragen. Gastvrouw Willie Welling voor de verzorging en havenmeester Geert Karsten voor de ligplaatsen. Theo de Groot voor de wedstrijdleiding en de beschikbaarheid van het startschip Carolus en de overige commissieleden: Ineke van Cleef (penningmeester), Trienke Reijgersberg (secretaris) en Ab Borg (MvA en wedstrijdcommissie). Ook dank aan de overige wedstrijdcomitéleden Femke Austi, Ivanca en Marnix Reijgersberg. Zij zorgden ervoor dat op het water alles vlekkeloos verliep.

Wij verheugen ons op het 47e evenement op 24 en 25 augustus 2019.

Heeg, 27 augustus 2018,

Maarten Reijgersberg,

voorzitter commissie Zeilevenement Dragten – Wijde Ee voor rond- en platbodemjachten